Tanbûrî Cemil Bey ve İstanbul Kemençesindeki Tınısal Arayışı


Eruzun Özel A. , Güneşer O.

100. Yıl Dönümünde Üstâd-ı Cihân Tanbûrî Cemil Bey'e Armağan, Ayangil R., Editör, İbb Kültür A.Ş., İstanbul, ss.147-154, 2016

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Diğer
  • Basım Tarihi: 2016
  • Yayınevi: İbb Kültür A.Ş.
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.147-154
  • Editörler: Ayangil R., Editör

Özet

20 Yüzyılın büyük mûsikî dehası Tanbûrî Cemil Bey, hiç kuşkusuz müziğimizde etkileri halen devam eden değişimlerin öncüsü olmuştur. Sanatın icra tekniklerine sunduğu katkıya ek olarak, sanatta tavır ve algılamaya getirdiği yenilikler, onun döneminde olduğu gibi, bugün de sadece maharetli bir sazende olarak değil, aynı zamanda marifetli sanat bilgesi olarak kabul görmesini sağlamıştır. Bu makalede onun Türk müziğine sunduğu katkılardan, kemençenin tınısal değişimine odaklanılacaktır. Kaba Saz'dan İnce Saz'a geçiş döneminde, İstanbul Kemençesinin tınısal spektrumundaki değişimin mimarı olarak Cemil Bey'in, pest bölgedeki harmoniklerin daha baskın olduğu, bas karakterli seslere ve sazlara yönelimi, denemeleri ve arayışı incelenmiştir.