Çevresel Dinamikleri Yönetmede Bir Araç Olarak Yönetim Kurulları: Yapısal Bir İnceleme”, 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi


GÜROL Y. D. , BÜYÜKBALCI P. , ERTEMSİR E.

12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 02 Mayıs 2013

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri