AN OVERVIEW ON THE USE OF COMICS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING


Tekin E., İlhan G. O.

ANASAY, no.17, pp.105-124, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.33404/anasay.961190
  • Journal Name: ANASAY
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.105-124
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Comics are frequently used in foreign language teaching as well as in many areas of education. The fact that comics are interesting and entertaining, have visuality and allow for concretization make them very suitable tools for language teaching. Researchers are trying to make foreign language teaching more effective by taking advantage of such features of the comics. In this study, the place and importance of printed and digital comics in foreign language teaching has been examined based on previous academic studies. In addition, digital comics Web 2.0 tools and research conducted in foreign language teaching with these tools have been examined in the study. Studies prepared both in print and digital media have been examined according to the languages and skill areas. In the data obtained as a result of the research, a general analysis of comics studies and tools on foreign language teaching has been reached. It is expected that the review will contribute to future studies and give some ideas.

Çizgi roman, eğitimin birçok alanında olduğu gibi yabancı dil öğretiminde de sıkça kullanılmaktadır. Çizgi romanın ilgi çekici ve eğlenceli olması, görselliğe sahip olması ve de somutlaştırmaya olanak sağlaması dil öğretimi için oldukça uygun bir araç olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırmacılar, çizgi romanın bu gibi özelliklerinden faydalanarak yabancı dil öğretimini daha etkili hale getirmeye çalışmaktadırlar. Bu çalışmada, basılı ve dijital çizgi romanın yabancı dil öğretimindeki yeri ve önemi, daha önce yapılmış akademik çalışmalardan yola çıkılarak incelenmeye çalışılmıştır. Ayrıca çalışmada dijital çizgi roman Web 2.0 araçları ile bu araçlarla yabancı dil öğretiminde yapılmış araştırmalar incelenmiştir. Hem basılı hem dijital ortamda hazırlanan çalışmalar, üzerinde durulan dillere ve beceri alanlarına göre irdelenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen verilerde yabancı dil üzerine yapılmış çizgi roman çalışmalarının ve uygulamalarının genel bir analizine ulaşılmıştır. İncelemenin daha sonra yapılacak çalışmalara katkı sağlaması ve fikir vermesi beklenmektedir.