YABANCILARA OSMANLI TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİNDE JOANNE BAPTİSTA PODESTA'NIN GRAMERİNDE İSLAMIN ŞARTLARI İLE İLGİLİ METİNLER


Creative Commons License

Arvas N., Önder S., Ataş O.

10. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2023, pp.268

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.268
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu bildiri Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi tarafından SBA-2022-5047 proje numarası ve "Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Yazılan Türk Dili ve Edebiyatı Kitaplarının Kültür Aktarımı Bağlamında Değerlendirilmesi (1600-1923 Yılları Arası)" ismi ile desteklenen projenin bir çıktısıdır. Proje kapsamında incelenen kitaplar arasında en hacimli eserlerden biri olan "Cursus Grammaticalis Linguarum Orientalium, Arabicae Scilicet, Persicae et Turcicae"nın yazarı Joanne Baptista Podesta Viyana Üniversitesinde Türkçe dersleri veren ilk isimdir. Aynı zamanda meşhur Türkolog Meninski'nin çağdaşı ve meslektaşı olduğu kadar en büyük rakiplerinden biridir. Yazar yukarıda adı geçen eserinin ilk cildinde Arapça, ikinci cildinde ise Farsça gramerleri anlatmıştır. Çalışmanın son kısmında Türkçe gramere yer verdiği bu 3 ciltlik eserin son ve en kapsamlı cildi 1338 sayfadan meydana gelmektedir. Podesta'nın bu önemli eserinde İslami metinler bulunmakla birlikte bu bildiride bunlardan yalnızca İslamın şartları ile ilgili metinler ele alınacaktır. İslamın beş şartı olan şehadet getirmek, namaz kılmak, zekât vermek, oruç tutmak ve hacca gitmek konuları hakkında çeşitli örnekler ihtiva eden eserde İslamın şartlarına ilişkin hadisler, dinî yorumlar ve çeşitli kaynaklardan alınan rivayetler bulunmaktadır. Örnek olarak, eserde namaz kılmanın Allah katındaki karşılığı, kılınmayan namazlar ve namaz kılanlar ile kılmayanlar arasındaki fark; oruç tutmanın Allah katındaki karşılığı, orucun geçerli sayıldığı durumlar ve iftarın nasıl açıldığı; zekâtın geçerli olduğu durumlar ile şehadet getirmenin ve şehadetten vazgeçmemenin önemi çeşitli metinlerde anlatılmıştır. Bunlara ilave olarak bazı iyi amellerin icrasının İslamın bazı şartlarına denk, hatta onlardan daha üstün olduğunun anlatıldığı metinler de bulunmaktadır. Bu çalışmada yukarıdaki veriler ışığında Podesta'nın mevzubahis eserinde İslamın şartlarının nasıl aktarıldığı ve hangi bakış açısı ile verildiği örnekler ile anlatılacaktır.