Breast Pump Design


Alper M. E., Bolat B., Aşçıoğlu Temiztaş B.

International Congress of Engineering and Natural Sciences, Ankara, Turkey, 7 - 09 May 2021, pp.113

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.113
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The World Health Organization states that infants should be only fed with breast milk for the first six months, and then breast milk should be given as a supplement in their feeding until the age of two. Especiall y for a mother who starts working in the period that the legal leave ends and falls on the fourth month of the baby and wants to feed her baby with breast milk; The first two months are very important and the mother should express her milk both at work and at home. There are widely used methods such as manual pumping, manual expressing, and electric pump expressing for express breast-milk, and the most effective of these is milking with an electric breast pump. The breast pump is expected to have a design that complies with the standards that will realize this widespread use most effectively. In this study, it is aimed to introduce a new design that emphasizes different, ergonomic, user-oriented comfort for mothers. For this purpose, design criteria were determined by using the systematic construction method. A milk pump design was carried out in accordance with the criteria obtained. In today's breast pumps, the pressure difference of 200 mg Hg determined by Egnell for the breast pump designed is taken as reference. The pressure value in this study, which takes the mother's comfort as a reference, was used in our design. The designed pump was connected to the artificial breast model for testing. Then, the pressure values reached by a pressure sensor and the vacuum profiles formed were measured. The obtained values are compared with theoretical values.

Dünya Sağlık Örgütü, yeni doğan bebeklerin ilk altı ay yalnızca anne sütü almalarını, sonrasında ise iki yaşına kadar beslenmelerinde anne sütünün takviye olarak verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Özellikle yasal iznin bittiği ve bebeğin dördüncü ayına denk gelen dönemde işe başlayan, bebeğini anne sütüyle beslemek isteyen bir anne için; ilk iki ay çok önemlidir ve annenin sütünü hem iş ortamında hem de evde sağması gerekir. Anne sütünün memeden sağılmasında elle sağım, manuel pompayla sağım ve elektrikli pompayla sağım gibi yaygın kullanılan metotlar vardır ve bunlardan en etkili olanı elektrikli süt pompasıyla sağımdır. Süt pompasından da bu yaygın kullanımı en etkin bir şekilde gerçekleştirecek standartlara uygun bir tasarıma sahip olması beklenir. Bu çalışmada anneler için farklı, ergonomik, kullanıcı odaklı konforu ön plana çıkaran yeni bir tasarımın ortaya koyulması hedeflenmiştir. Bu amaçla öncelikle sistematik konstrüksiyon yöntemi kullanılarak tasarım kriterleri belirlenmiştir. Elde edilen kriterlere bağlı kalacak şekilde bir süt pompası tasarımı gerçekleştirilmiştir. Günümüzde kullanılan süt pompalarında Egnell’in tasarladığı süt pompası için belirlediği 200 mg Hg'lik basınç farkı referans alınır. Annenin konforunu referans alan bu çalışmadaki basınç değeri tasarımımızda kullanılmıştır. Tasarlanan pompa test edilmek üzere yapay göğüs modeline bağlanmıştır. Ardından bir basınç sensörü ile ulaşılan basınç değerleri ve oluşan vakum profilleri ölçülmüştür. Elde edilen değerler teorik değerlerle karşılaştırılmıştır.