Öğretmen Adaylarının TÜBİTAK Araştırma Proje Deneyimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma


Creative Commons License

Kadıoğlu H.

FSM Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 10 May 2020, pp.111-134

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.111-134
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Problem Durumu ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, üniversite lisans seviyesinde TÜBİTAK projesi yönetmiş öğretmen adaylarının proje yönetim deneyimlerinin betimlenmesidir.

Yöntem: Çalışmamız fenomenolojik araştırma deseninde tasarlanmıştır. Araştırma örneklemi, TÜBİTAK 2209/A proje desteğiyle projelerini başarıyla tamamlamış 13 öğretmen adayından oluşmaktadır. Veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşmeler kullanılmıştır. Elde edilen veriler üzerinde betimsel analiz yapılmıştır.

Bulgular: Araştırma soruları 5 ana tema üzerinde kurgulanmıştır. Araştırma sonucunda, projenin yazım aşamasında genellikle ortak kaygıların bulunduğu, projenin yürütme-sonuçlandırma aşamasında daha çeşitli türde kaygıların ortaya çıktığı görülmüştür. Ayrıca, araştırmacıların proje yazma, yürütme ve sonlandırma motivasyonlarının kaynakları hakkında bilgi edinilmiştir. Proje kazanımları ise, 4 farklı tipte temalandırılmıştır.  Proje yönetimi esnasında, öğretmen adaylarının danışman ve konu seçimine yönelik olası değişkenler de elde edilmiştir. Bununla beraber proje yazım, yönetim ve sonuçlandırma ile ilgili karşılaşılan güçlüklerin nasıl çözüldüğüne dair bilgiler elde edilmiştir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler: Örneklemdeki bireylerin ön motivasyonları incelendiğinde, bireyde başarılı olabileceği inancının bir şekilde oluştuğu belirlenmiştir. Ayrıca maddi desteğin aday üzerinde sorumluluk bilinci oluşturduğu görülmüştür. Buradan hareketle, öğretmen adaylarının projelere yönlendirilirken başarabileceklerine dair özgüven oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılması, proje destek çeşitlerinin artırılması önerilebilir.

Anahtar Sözcükler: Lisans Araştırma Projeleri, Tübitak, Proje Deneyimi, Nitel Araştırma