THE EFFECTS OF INCOME TAXES ON INCOME DISTRIBUTION IN TURKEY


KAMA O., YILDIRIM A.

Vergi Raporu, no.281, pp.94-107, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Vergi Raporu
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.94-107
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

There are many factors that affect income distribution. Taxes are also one of the factors affecting income distribution. In this study, the effect of income and corporate taxes levied on income on income distribution in Turkey was focused on. Total taxes, income tax, corporate tax data and Gross Domestic Product (GDP) data collected by years in Turkey are included. GDP shows the increase-decrease in the income of the household in an economy. GDP changes in Turkey were compared with changes in total tax, income and corporate tax collections. As a result of the study, it has been seen that the total taxes collected over the years in Turkey do not have a relatively negative effect on the income distribution, however, the income and corporate taxes levied on income have a negative effect on the income distribution in Turkey.
Gelir dağılımını etkileyen birçok faktör vardır. Vergiler de gelir dağılımını etkileyen faktörlerden biridir. Bu çalışmada gelir üzerinde alınan gelir ve kurumlar vergisinin Türkiye’de gelir dağılımı üzerine etkisi üzerinde durulmuştur. Türkiye’de yıllara göre tahsil edilen toplam vergiler, gelir vergisi, kurumlar vergisi verilerine ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine yer verilmiştir. GSYH hasıla bir ekonomideki hane halkının gelirlerindeki artış-azalışlarını gösterir. Türkiyedeki GSYH değişmeleri ile toplam vergi, gelir ve kurumlar vergisi tahsilatlarındaki değişmeler karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda Türkiye’de yıllara göre tahsil edilen toplam vergilerin gelir dağılımı üzerinde nispeten olumsuz bir etki yaratmadığı, ancak Gelir üzerinden alınan gelir ve kurumlar vergisinin Türkiye’de gelir dağılımını olumsuz etkilediği görülmüştür