Taş Mektep Restorasyonu Çalışmalarının Taşıyıcı Sistem Açısından Değerlendirilmesi