EFFECTS OF CONNECTED AND AUTONOMOUS VEHICLES ON TRAFFIC AND MOBILITY


Creative Commons License

Yavuz M. N., Özen H., Şahin O.

6th Internatioanl Congress on Innovative Scientific Approaches, Samsun, Turkey, 19 - 20 December 2021, vol.1, pp.220-230

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Samsun
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.220-230
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Son yıllarda, bilgisayar bilimi ve bilgi teknolojilerinin gelişimiyle birlikte akıllı ulaşım sistemleri uygulamaları artmaktadır. Öyle ki akıllı ulaşım sistemleri modern şehirlerde ulaşımın olmazsa olmaz temalarından biri haline gelmiştir. Bugün sinyalizasyon sistemleri, şerit ve güzergah takipleri, geçiş süreleri, akıllı levhalar ile trafik akışına müdahale imkanları gibi bir çok uygulama akıllı ulaşım sistemleri başlığı altında hayatımıza girmiş bulunmaktadır. Akıllı ulaşım sistemleri temelinde bilgisayar ve teknolojinin olağan trafik parametrelerine duyarlı şekilde uygulamaya alınması ve özellikle şehir içi trafiğe müdahalelerin hızlı ve etkili bir biçimde yapılmasına olanak sağlamaktadır. Gelişmekte olan teknolojilerinden biri olan bağlantılı ve otonom araç teknolojisi akıllı ulaşım sistemleri mimarisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu teknolojinin, yol kapasitesi, trafik güvenliği, trafik verimliliği ve hareketlilik üzerinde önemli etkilere sahip olması öngörülmektedir. Literatürde, trafik ve hareketlilik üzerindeki bu etkileri araştırmak için çoğunlukla benzetim modellerine dayalı çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bağlantılı ve otonom araç teknolojisinin trafik ve hareketlilik üzerine etkilerine odaklanarak bir literatür taraması sunmaktır. İncelenen literatür çalışmaları ışığında, bağlantılı ve otonom araçların yol kapasitesini, trafik güvenliğini ve hareketliliği olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir. Bu olumlu etkinin, çoğunlukla bağlantılı ve otonom araçların trafik ağındaki oranına bağlı olduğu görülmektedir. Trafik tıkanıklığı üzerindeki etkisi bakımından ise, literatürdeki çalışmaların bulgularından bu teknolojinin tıkanıklığı hafifleteceği veya artıracağı hususunda bir görüş birliği bulunmamaktadır.