Experimental and Numerical Analysis of Steel wires used in Materials Handling Systems


Creative Commons License

Bolat B., Aşçıoğlu Temiztaş B., Boğoçlu M. E., Bayraktaroğlu B.

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, vol.11, no.3, pp.1093-1101, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Steel ropes are the most used elements in load lifting machines due to their flexibility and high strength. They consist of many thin strings wrapped around a core. Thin strands come together following complex geometric paths and form the rope. Therefore, wire ropes are load-lifting elements with high strength in the industry. In this study, both experimental and numerical modeling was done for small diameter ropes and the accuracy of the model was determined. Since it is very difficult and costly to apply the tensile load experimentally in large-diameter steel ropes, three-dimensional models were created in the computer environment and axial forces were applied to the models and their elongation under load was determined. With the help of the analysis program, the analysis of the steel rope models was carried out and it was concluded that the results were compatible with each other by comparing with the experimental values.

Çelik halatlar, esneklikleri ve yüksek mukavemete sahip olmaları sebebiyle yük kaldırma makinalarında en çok kullanılan elemanlardır. Bir öz etrafına sarılmış birçok ince telden oluşmuşlardır. İnce teller karmaşık geometrik yolları izleyerek bir araya gelirler ve halatı oluştururlar. Bu nedenle tel halatlar, sanayide yüksek dayanıma sahip yük kaldırma elemanlardır. Bu çalışmada küçük çaplı halatlar için hem deneysel çalışma hem de nümerik olarak modelleme yapılmış ve modelin doğruluğu tespit edilmiştir. Büyük çaplı halatlarda deneysel olarak halatı koparmak çok zor ve maliyetli olduğu için bilgisayar ortamında üç boyutlu modeli oluşturulmuş ve modele eksenel kuvvetler uygulanarak, yük altında uzamaları tespit edilmiştir. Analiz programı yardımıyla çelik halat modellerinin analizleri gerçekleştirilerek deneysel değerlerle karşılaştırılmış ve sonuçların birbiriyle uyumlu oldukları görülmüştür.