The Production of Line-Drawing and 3D Modeling of Historical Mehmet Ali Bey Fountain with SFM Approach


Yastıklı N., Çetin Z., Asamaka E.

11. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Teknik Sempozyumu (TUFUAB-2022), Mersin, Turkey, 12 - 14 May 2022, pp.97

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Mersin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.97
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Historical and cultural artifacts provide information in many areas such as life, language, religion, literature, traditions and architecture of the past communities. Documentation of cultural artifacts that have survived from the past to the present is of great importance in terms of protecting and transferring them to future generations. In recent years, in addition to the classical terrestrial photogrammetry methods in the documentation and archiving of historical structures, dense point cloud, ortho-image, line-drawings, and 3D models can be produced with the structure from motion (SFM) approach. Relatively low-cost and fast documentation and archiving studies can be carried out by using low-cost cameras with the SFM approach. In this study, it is aimed to produce line-drawing, ortho-image, and 3D models of Mehmet Ali Bey Fountain, which is one of the registered historical structures in the "Monuments" class among registered immovable cultural assets throughout Turkey, located in the Abbasaga District of Beşiktas/Istanbul, with structure from motion technique from terrestrial photogrammetric methods. For this purpose, the installation and measurement of the ground control points were conducted and the point cloud of Mehmet Ali Bey Fountain from the Ottoman Sultan II. Mahmut period was produced using the photographs taken with the convergent image acquisition method. The productions of 3D model, ortho-image and linedrawing have been carried out successfully using the produced point cloud. In this study, all processes for the documentation of historical structure were carried out using “Agisoft Metashape Professional” and “Autocad” software. The obtained results in this study proved the usability of the SFM method for monitoring and documentation of registered historical artifacts. 

Tarihi ve kültürel varlıklar geçmiş toplulukların yaşayışları, dili, dini, edebiyatı, gelenekleri ve mimarisi gibi birçok alanda bilgi vermektedirler. Geçmişten günümüze kadar ulaşan kültürel varlıkların belgelenmesi, bu varlıkların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem taşımaktadır. Tarihi yapıların belgelenmesi ve arşivlenmesi çalışmalarında klasik yersel fotogrametri yöntemlerinin yanı sıra son yıllarda hareket ile nesne oluşturma (structure from motion - SFM) yaklaşımı ile tarihi yapıya ilişkin yoğun nokta bulutu, orto-görüntü ve rölöve üretimleri gerçekleştirilebilmekte ve 3B modelleme yapılabilmektedir. Hareket ile nesne oluşturma yaklaşımı ile düşük maliyetli kameralar kullanılarak göreceli olarak düşük maliyetli ve hızlı belgeleme ve arşivleme çalışmaları gerçekleştirilebilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye genelindeki tescilli taşınmaz kültür varlıklarından “Anıt ve Abideler” sınıfında tescilli tarihi yapılardan biri olan, İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Abbasağa Mahallesi’nde bulunan Mehmet Ali Bey Çeşmesi’nin, yersel fotogrametrik yöntemlerden hareket ile nesne oluşturma (structure from motion) tekniği ile rölöve, orto-görüntü ve 3B model üretimi amaçlanmıştır. Bu amaçla, yer kontrol noktalarının tesis ve ölçümü yapılmış, konvergent alım yöntemi ile çekilen fotoğraflar kullanılarak Osmanlı padişahı Sultan II. Mahmut dönemi yapılarından olan Mehmet Ali Bey Çeşmesi’nin nokta bulutu üretimi yapılmıştır. Bu nokta bulutu kullanılarak 3B model, orto-görüntü üretimi ve rölöve çizimi başarı ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada tarihi yapıların belgelenmesi için gerçekleştirilen tüm işlemler “Agisoft Metashape Professional” ve “Autocad” yazılımları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu çalışma ile elde edilen sonuçlar, tescilli tarihi eserlerin izlenmesi ve belgelenmesi amacıyla hareket ile nesne oluşturma yönteminin kullanılabilirliğini ortaya koymuştur.