Metaphor perceptions of Turkish and Syrian secondary school students on the concepts of environment, school, teacher and friends


Creative Commons License

Arslan K., Hayır Kanat M., Görgülü Arı A., Özdemir M.

Yıldız Journal of Educational Research, vol.8, no.2, pp.82-97, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, Türk ve Suriye uyruklu ortaokul öğrencilerinin çevre, okul, öğretmen ve arkadaş

kavramlarına yönelik algılarının metaforlar aracılığıyla tespit edilmesi hedeflenmiştir. Çalışma

nitel araştırma yöntemlerinden biri olan fenomenoloji araştırma deseniyle gerçekleştirilmiştir.

Çalışma katılımcıları amaçlı örnekleme türlerinden ölçüt örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Altıncı

ve yedinci sınıf düzeyinde öğrenim görmekte olan gönüllü toplam 23 Göçmen ve Türk

öğrenci çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırma verileri, belirlenen kavramların benzetileceği

metaforun ve benzetme gerekçesinin yazılacağı cümlelerin yer aldığı metafor formuyla

elde edilmiştir. Öğrencilerden elde edilen veriler içerik analizinden yararlanılarak değerlendirilmiştir.

Çalışma sonucunda öğrenciler tarafından toplam 90 farklı metaforun üretildiği ortaya

konulmuştur. Öğrenciler tarafından genellikle çevre kavramı sosyal çevre, okul kavramı güven

ortamı, öğretmen kavramı sevgi ve koruyucu, arkadaş kavramı ise sevgi ve yakınlık gösteren metaforlarıyla

ilişkilendirilmiştir. Türk ve Suriye göçmeni tüm öğrencilerin çevre, okul, öğretmen

ve arkadaş kavramlarına yönelik olumlu metaforlar üreterek, olumlu ilişkilendirmeler yaptıkları

belirlenmiştir. Ortaya konulan sonuçlar çerçevesinde çalışmaya ait öneriler sunulmuştur.