Standart yöntemle maksimal radial bowing lokalizasyonunun ölçümü ne kadar güvenli? Bilgisayar yardımlı yeni bir yöntem ve ilk sonuçlar


BAYRAM B. , Sağlam N., Kurtulmuş T., Öztürk U., Daşkın Y. Ç. , Erk S.

23. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, 01 Ekim 2013