Brexit ve Türkiye-AB ve Türkiye-Birleşik Krallık İlişkilerine Etkileri


Creative Commons License

Nas Ç.

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, vol.20, pp.325-350, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

2020 yılı sona ererken Birleşik Krallık AB üyeliğini geride bırakmaktadır. Brexit olarak adlandırılan bu çıkış sonrasında ilişkileri düzenleyecek bir Anlaşma üzerinde görüşmeler devam ederken, Türkiye de süreci yakından izlemektedir. Brexit Türkiye’yi farklı açılardan ilgilendirmektedir. Öncelikle Birleşik Krallığın ayrılığının AB iç dengeleri ve genişleme ve bütünleşme süreçlerinin gelişimi açısından etkileri Türkiye’nin AB adaylığı ve üyelik hedefi açısından önemlidir. Birleşik Krallık gibi genişleme politikasının taraftarı olan ve daha gevşek bir bütünleşmeyi öngören bir üyenin ayrılması AB’nin lider ülkeleri Federal Almanya ve Fransa’nın AB içinde daha belirleyici bir konumda olacağı ve bu politikalara şekil vereceği anlamına gelmektedir. Bunun yanında, Türkiye’nin yakın ekonomik ve siyasi ilişkiler içinde olduğu Birleşik Krallık ile Brexit sonrası ilişkilerinde değişim ve işbirliği imkanlarının artması söz konusu olabilir. Makale Brexit ile gelen etkiler ve değişimleri Türkiye-AB ve Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri açısından analiz etmektedir.