UZAKTAN EĞİTİM KURSLARINDA KURSİYER MEMNUNİYET DÜZEYİ İNCELENMESİ: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ


Demir İ., Toraman M.

2. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı, Ankara, Turkey, 12 - 13 December 2018, pp.269

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.269
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Uzaktan eğitim, farklı mekânlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal bir eğitim faaliyetidir. Geleneksel eğitim yaklaşımının dışına çıkan bu yöntemle birlikte kişiye daha iyi ve daha erişilebilir eğitim imkânı sağlanmaktadır. Bu yöntemle eğitim sunan platformların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, yaşam boyu eğitime olan teşvikleri kapsamında ülkemizde ve dünyada uzaktan eğitim yöntemiyle çeşitli eğitim programları düzenlenmektedir. Üniversiteler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve eğitim firmaları tarafından organize edilen bu eğitimler, mühendislikten sanata, bilgi teknolojilerinden kişisel gelişim alanlarına kadar geniş bir yelpazededir. Kendini geliştirmek ve mesleki yeterliliğini artırmak isteyen bireyler, evlerinden, ofislerinden ya da tatilde, yolculukta zaman ve mekân fark etmeksizin eğitimlerini sürdürmektedirler. Uzaktan eğitimde kullanılan çeşitli ölçme değerlendirme yöntemleriyle de eğitim süreci sonunda elde edilecek öğrenme kalitesi artırılmaya çalışılmaktadır. Öğrenci merkezli değerlendirme teknikleri ile kopyayı engelleyici ödevler istemek, tartışma formlarına katılımı doğrultusunda katkılarını değerlendirmek ve ödüllendirmek, yoruma dayalı online sınavlar ile verilecek dönütler sayesinde faklı öğrenme hızındaki bireylerin değerlendirilme süreçleri normalden farklı olmaktadır. Performans değerlendirme ve proje ödevleri ile öğrenci merkezli değerlendirme imkânı elde edilerek kişiye özgü verilen dönütlerle eğitim sonunda ulaşılması hedeflenen başarı seviyesi ve eğitim kalitesi arttırılmaktadır. Eğitim kalitesini arttırmak için eğitim materyallerinin çekici olması, eğitmenin konu hakimiyeti ve bilgiyi aktarma biçiminin anlaşılır olması, LMS’in kullanışlı olması, sanal sınıfın online derslerde etkileşim ve kullanış açısından yeterli olması ve son olarak hizmet veren kurum personelinin ilgi, destek ve yönlendirmesi gerekir. Bu saydığımız beş madde iyileştirildiği zaman eğitim kalitesi de artacaktır. Bu maddelerde iyileştirme yapmak için öncelikle hangisinde eksiklik olduğunun bilinmesi ya da bu maddelerin memnuniyetinin bilinmesi gerekir. Böylelikle gerekli iyileştirmeler yapılabilir. Bu çalışmamızda YTÜ Uzaktan Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen eğitim programlarının yeterliliği incelenmiştir. Bunun için kursiyerlere 5’li likert ölçekli 14 soru sorulmuş ve katıldıkları eğitim üzerinden eğitim materyali, eğitmen, LMS, sanal sınıf platformu ve hizmet veren kurum personeli memnuniyeti ölçülmüştür. Buna göre Genel memnuniyet (4,25 ± 0,90), Eğitim materyali memnuniyeti (4,10 ± 0,82), Eğitmen memnuniyeti (4,59 ± 0,63), LMS memnuniyeti (4,39 ± 0,72), Sanal sınıf platformu memnuniyeti (4,32 ± 0,75) ve Hizmet veren kurum personeli memnuniyeti (4,50 ± 0,60) olarak elde edilmiştir. Sonuç olarak YTÜ Uzaktan eğitim Merkezinde düzenlenen eğitim programlarının yeterliliği kursiyerler tarafından yüksek bulunmuştur.