Kuzey Kutup Hattında Çalışan Bir Gemiye Ait Soğutma Sisteminin Enerji ve Ekserji Analizleri


Karakurt A. S., Güneş Ü.

22nd Congress on Thermal Science and Technology (CTST 2019), Kocaeli, Turkey, 11 - 14 September 2019, pp.1-6

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-6
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

 One of the environmental consequences of energy production to meet ever-increasing energy demands is the greenhouse gas effect. With the effect of greenhouse gas, the earth's temperatures are increasing day by day and as a result, events that affect both living and natural life occur. However, in addition to its negative effects, the melting ice with increasing temperatures has enabled the emergence of new energy sources and trade routes. With new routes, sea transportation costs and durations have decreased considerably. In our study, energy and exergy analyzes will be performed parametrically according to different fluid types and working conditions of the cooling system of a ship operating in the arctic line. In this context, the effects of different fluids and design conditions on coefficient of performance, second law efficiency, exergy destruction and other performance criteria will be shown. From the analyzes, it was concluded that different fluids were suitable for different purpose functions and inferences were made about the share of system elements in total exergy destruction.

Sürekli artan enerji taleplerini karşılamak için gerçekleştirilen enerji üretiminin çevresel sonuçlarından birisi de sera gazı etkisidir. Sera gazı etkisiyle yeryüzündeki sıcaklıklar gün geçtikçe artmakta ve bunun neticesinde de hem canlıları hem de doğal hayatı olumsuz etkileyen olaylar vuku bulmaktadır. Bununla birlikte, olumsuz etkilerinin yanında, artan sıcaklıklarla birlikte eriyen buzlar yeni enerji kaynaklarının ve ticaret rotalarının ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır. Yeni açılan rotalarla birlikte deniz yolu ile taşıma maliyetleri ve süreleri oldukça azalmıştır. Yapacağımız çalışmada kutup hattında çalışan bir gemiye ait soğutma sisteminin farklı akışkan tiplerine ve çalışma koşullarına göre enerji ve ekserji analizleri parametrik olarak gerçekleştirecektir. Sonuç olarak ise farklı akışkanların ve dizayn koşullarının birinci ve ikinci yasa verimleri ile ekserji yıkımları ve diğer performans kriterleri üzerindeki etkileri gösterilecektir.