Çevrimiçi psikolojik danışmada etik ve standartlar: Bir model önerisi.


Creative Commons License

Zeren Ş. G. , Bulut E.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.8, pp.63-80, 2018 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 8
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.63-80

Abstract

As the possibilities of the Internet develop with each passing day, people have begun to take advantage of the psychological counseling services offered through online platforms. Online counseling has emerged as a means of accessing psychological assistance for those who cannot leave their place of residence due to physical or mental health issues, those with economic problems, those who live far away from institutions providing psychological help, those who travel extensively, those who can express themselves more easily online than through face-to-face communication, and those who may have anxiety about labeling when consulting a mental health center. There are various standards in place around the world related to online counseling, but in Turkey, counselors working in online counseling media are subject to no such guidelines. This research discusses the standards in Turkey related to online counseling, and suggests some ethical principles that should be included in such standards.

İnternet’in sağladığı olanakların her geçen gün gelişmesi ile birlikte bireyler psikolojik danışma hizmetlerini de artık çevrimiçi (online) yollarla almaya başlamışlardır. Çevrimiçi psikolojik danışma, fiziksel ya da ruhsal sağlık sorunları ya da ekonomik nedenlerle evden dışarı çıkamayanlar; yüz yüze psikolojik yardım alabileceği kurum ve kuruluşlardan uzak bölgelerde yaşayanlar; sık sık seyahate çıkmak zorunda olanlar; kendilerini yüz yüze olmayan iletişimde daha rahat ifade edenler; ruh sağlığı merkezlerine gittiklerinde etiketlenmekten endişe yaşayanlar gibi çeşitli gruplar için oldukça avantajlı bir yardım biçimi olarak kabul edilmektedir. Dünya genelinde çevrimiçi psikolojik danışma ile ilgili standart belirlemiş kuruluş örnekleri ve bu alanda yapılmış çeşitli çalışmalar bulunurken, Türkiye’de çevrimiçi psikolojik danışma hizmeti veren uzmanlar için standartlar sunan çalışmalara rastlamak oldukça zordur. Bu çalışmada çevrimiçi psikolojik danışma konusunda Türkiye için standartlar ve bu standartların bir parçası olarak çevrimiçi uygulamalarda etik ilkelerin neler olması gerektiği tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.