Bir Hastane Acil Servisinde Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerini Kullanarak Senaryo Seçimi Simülasyonu


Çelik E., Güneri A. F. , TAŞKIN GÜMÜŞ A.

32. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, 01 June 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text