Fermente Gıda Shotgun Genom Verilerinde In Silico Bakteriyosin Genlerinin Belirlenmesine İlişkin Yöntemin Oluşturulması


Creative Commons License

Kanıbol N. A., Şimşek Ö.

22. ULUSLARARASI KATILIMLI BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 20 - 22 October 2023, pp.60

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.60
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Fermente ürünlerin mikrobiyotasında bulunan bazı mikrobiyal bakteri türleri, bakteriyosin üretimi ile antimikrobiyal aktivite göstermektedir. Kültürden bağımsız yöntemlerin kullanılmasıyla mikrobiyotadaki mikrobiyal türlerin tespit edilmesi ve bakteriyosin üretimi ile aralarındaki ilişkinin anlamlandırılması ile fermente gıdalarda bakteriyosin üreticisi mikrobiyal türler tespit edilmektedir. Bu doğrultuda, fermentasyon mikrobiyotası içinde bakteriyosin üreticisi mikrobiyal türleri tespit edebilmek amacıyla biyoinformatik strateji kurulmuştur. Çalışmada BACTIBASE veri tabanından elde edilen bakteriyosinlerin protein dizilimleri ile yeni bir bakteriyosin veri tabanı oluşturulmuştur. Çeşitli fermente ürünlerin shotgun metagenom dizi okumaları DIAMOND Blast programı ile hizalanarak eşleşen dizilerin tespiti gerçekleştirildikten sonra bakteriyosin üreticilerinin fermente gıdalarda çeşitliliğinin, üretici organizma türlerinin ve bakteriyosin genlerinin yerleşimi hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Metagenom analiz ve biyoinformatik araçlar kullanılarak mevcut dataların farklı özelliklerinin teknolojik araştırılmasında önemli bir kaynak oluşturulmuştur ve çalışmanın veri analizi ile ilgili kullanılan teknolojilere ışık tutacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bakteriyosin, Fermentasyon mikrobiyotası, Genom anlamlandırma