Kentsel Ekosistemlerin Biyoçeşitliliğinin Sürdürülebilirliğinde İndikatör Türlerin Önemi


Creative Commons License

Erbesler Ayaşlıgil T., Sözgen Ö. T.

DÜMAS Dünya Multidisipliner Araştırmalar Sempozyumu 2. Uluslararası Mersin Sempozyumu, Mersin, Turkey, 23 - 25 May 2019, pp.213-214

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Mersin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.213-214
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Biyoçeşitlilik o yörenin canlı türü sayısı, tür çeşitliliği, habitat ve genetik çeşitliliğini ifade eder.  Bir bölge veya yöredeki ekosistemlerin varlığının devamı açısından biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği çok önemlidir.  

Toleransı az olan, ortam şartlarında yaşamak için ihtiyaç duyduğu faktörlerdeki değişimlerden en kolay etkilenen türlere gösterge veya indikatör tür denir. İndikatörlük durumu iki yönlü/tersinirdir. Bir bitki türüne bağımlı yaşayan hayvanlar oraya gelirken, aynı şekilde orada bulunan hayvanlarda mevcut bitki örtüsünün göstergesidir

Kentsel alanlarda günümüze kadar korunarak gelebilmiş yeşil alanlar ile kent yakın çevresindeki bozulmamış doğal peyzaj alanları indikatör türlerin sığınaklarıdır. Ancak türlerin yaşam alanlarına insan müdahaleleri, işgalci türlerin doğal türlerin yaşam alanlarında hakimiyeti, rekabet, gürültü gibi diğer stres faktörleri biyoçeşitliliğin kaybedilmesi neden olmaktadır. Çevresel kaynaklı baskıların insanlar ve hayvanlar üzerindeki etkileri birbirine benzerdir. Primer etkiler aynı bile olsa sekonder etkiler hayvanlar üzerinde hayati derecede önemlidir. Gürültü hayvan topluklarının ürkmesine, yerleşim alanlarını değiştirmelerine, göçe neden olmaktadır.