Prevention of Behavioral and Psychological Disorders in Childhood and Adolescence and Family Interventions


Deniz M. E., Türk Kurtça T.

in: Family Psychopathology, Erdinç Öztürk, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.144-151, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.144-151
  • Editors: Erdinç Öztürk, Editor
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Emotional and behavioral problems in childhood and adolescence negatively affect affect the family and school life and social relations of these children negatively. In addition, these problems can lead to some troublesome consequences for children and adolescents' other family members, peers, teachers and even the society they are living in. In these cases, as soon as the problem is accepted; the problem is often tried to be solved through interventions to the child. Howerver, intervention may not result in the desirable change when it is aimed solely to the child. Because family members may be uninformed about how to deal with such problems; hence they continue the behaviours that enable the child to maintain his/her emotional and behavioral problems For this reason, it is necessary to benefit from parents effectively in the process of optimally managing emotional and behavioral problems of children and adolescents. In addition, it is been argued that psychological interventions carried out from an early age are more effective. It is seen that the current intervention programs carried out are in the form of psychoeducation for the parents of younger children and in the form of therapy for parents with adolescents. In this study, psychological intervention programs for the families of children with an emotional and behavioral disorder were reviewed.

Çocukluk ve ergenlik çağında görülen duygusal ve davranışsal sorunlar bu kişilerin aile yaşamını, okul hayatını ve sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bununla birlikte bu durum; ailedeki diğer bireyleri, akranlarını, öğretmenlerini de etkilemekte ve başa çıkılması güç durumlar oluşturabilmektedir. Bu durumlarda, problem kabul edildiği andan itibaren sıklıkla çocuğa yönelik müdahaleler yapılarak sorun çözülmeye çalışılmaktadır. Ancak sadece çocuğa yönelik yapılan müdahale beklenen etkiyi oluşturmayabilir. Çünkü aile bireyleri çocuğun davranışlarıyla nasıl baş edeceği konusunda bilgi sahibi olmadığı için duygusal ve davranışsal problemi devam ettiren davranışlarını sürdürmektedirler. Bu nedenle ebeveynleri müdahale sürecinde etkin hale getirmek gerekmektedir. Alanyazın incelendiğinde ebeveyne ve çocuğa yönelik müdahaleler genellikle bilişsel davranışçı yaklaşım çerçevesinde olduğu; ebeveyne yapılan müdahalelerin daha çok çocuğa yapılan müdahaleye ek olarak gerçekleştirildiği görülmektedir. Ayrıca erken yaştan itibaren yapılan müdahalelerin daha etkili olduğu savunulmaktadır. Ebeveyne yönelik müdahalelerin içeriklerinin etkili iletişim, pekiştirme tarifeleri ve davranış yönetimi odaklı olduğu görülmektedir. Bu çalışmada ise duygusal ve davranışsal bozukluğu olan çocukların ailelerine yönelik psikososyal müdahale programları uygulamalarından bahsedilmiştir.