Öğretmenlerin Sosyal Ağları Kullanım Profillerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Tonbuloğlu İ. , İşman A.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.3, no.1, pp.320-338, 2014 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2014
  • Doi Number: 10.14686/buefad.201416220
  • Title of Journal : BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.320-338

Abstract

Bu araştırmada öğretmenlerin sosyal ağları nasıl kullandığı ve eğitimsel yönden yaklaşımlarının incelenmesi amaçlanmış, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubunu, 2012-2013 öğretim yılında İstanbul ilinin iki ilçesindeki iki ortaokulda görev yapan ve rastgele olarak belirlenen 19 öğretmen oluşturmuş, veriler mülakat yoluyla toplanmıştır. Ses kaydına alınan görüşme bulguları içerik analizi yöntemiyle çözümlenerek, sonuçları raporlaştırılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmenler sosyal ağları çoğunlukla haber okuma, video, fotoğraf, karikatür, güzel söz paylaşımı gibi konularda kullandıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca sosyal ağlarda kişisel ve özel bilgiler, argo, rahatsız edici bilgiler ve siyasi konuları paylaşmaktan çekindiklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenler sosyal ağların olumlu yanları olarak bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma, kişilere erişim ve etkileşim imkanını vurgulamışlardır. Sosyal ağ kullanımının çok zaman alması ve bilgi kirliliğini ise olumsuz yanı olarak ifade etmişlerdir. Görüşme yapılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu sosyal ağlar üzerinden yürütülen ve kendi alanlarına yönelik faaliyetleri takip etmektedir. Öğretmenlerin bir kısmı alanına yönelik sosyal ağ üzerinden faaliyetler oluşturduklarını belirtmiş, fakat büyük bir çoğunluğu ise ders kapsamında sosyal ağlara yer vermediklerini ifade etmişlerdir.