Sosyal Sermayenin Bilgi Paylaşma Tutumuna Etkisinde Motivasyonun Rolü: Telekomünikasyon Sektöründe Bir Araştırma


Turan A.

İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, vol.25, no.76, pp.204-231, 2014 (Peer-Reviewed Journal)