Examination Of Youtube Music Content Creators’ Broadcasting And Motivation Status In Pandemic In Turkey


Creative Commons License

Sağer M. İ. , Yüceer E. M.

International SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS Journal, vol.7, no.46, pp.1294-1300, 2021 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 7 Issue: 46
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.31576/smryj.921
  • Title of Journal : International SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS Journal
  • Page Numbers: pp.1294-1300

Abstract

Effects of COVID-19 pandemic on the nature of music and performing arts and on artists’ life style are undeniable. Some of the most crucial consequences of adapting to ‘new normal’ are, performances without audience, sitting plan organization in accordance with social distance regulations, increase in live stream events, as well as postponed concerts and performances and art centers that are closed for an indefinite period of time caused financial loss and lack of motivation. To investigate these assumptions and other consequences, 15 ‘YouTube music content creators of Turkey’ with a number of subscribers between 300 people and 400 thousand people are subjected to an online survey to understand their posting, streaming and motivation status in pandemic. Thus results are evaluated in accordance to their answers to 73 questions.

COVID-19 salgınının, müzik ve sahne sanatlarının doğasına ve dolayısıyla sanatçıların yaşantısına olan etkisi yadsınamaz. Seyircisiz temsiller, sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlenen oturum planları, online yayınlanan etkinlikler vb. “yeni normal”e uyumlanma çalışmalarının yanı sıra, ertelenen konser ve temsiller ile belirsiz bir süre kapılarını kapatan sanat merkezlerinin en önemli sonuçlarından bazılarının maddi kayıp ile eskiye oranla motivasyon eksikliği olduğu tahmin edilmektedir. Bu varsayımları ve diğer sonuçları araştırmak amacıyla abone sayısı 300 kişi ile 400 bin kişi arasında değişen Türkiye’de yayın yapan 15 YouTube müzik içerik üreticisinin pandemi sürecinde paylaşım, yayın ve motivasyon durumları, kendileriyle çevrimiçi gerçekleştirilen 73 soruluk anketin sonuçlarına göre incelenmiştir.