Edebiyat Galerileri


Creative Commons License

Taşdelen V.

Mahalle Mektebi, sa.16, ss.54-55, 2014 (Hakemsiz Dergi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Mahalle Mektebi
  • Sayfa Sayıları: ss.54-55

Özet

Edebiyat söz konusu olduğunda, iki tür dergiyle karşılaşıyoruz: (1) Edebiyatı üreten dergiler, (2) edebiyatın ürettiği dergiler. İlki poetik (sanatsal) ikincisi ise akademik. Edebiyatı üreten dergiler, edebi üretimin gerçekleştiği dergilerdir. Bunlar canlı dokudur, canlı hücredir.  Gelenek orada yaşar, geçmiş oradan süzülür, gelecek oradan görülür. Edebiyat trenini çeken lokomotif gibidir edebiyat dergileri; yanan ocak, tüten baca gibidir. Atan nabızdır. Dikkatlerin sürüldüğü bileği taşıdır. Bilinçlerin çiçeklendiği varoluş ortamıdır.