DENDRİMERİK YAPILARIN NANOPARTİKÜLLER İLE MAGNETİK ÖZELLİK KAZANDIRILMASI VE ÇEŞİTLİ SU ÖRNEKLERİNDE AĞIR METAL TAYİNİ


Koyuncu İ., Yılmaz Ö.

5 th INTERNATIONAL YOUNG RESEARCHERS STUDENT CONGRESS, Antalya, Turkey, 1 - 03 June 2023, vol.05, no.1, pp.205-206

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 05
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.205-206
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Sözel Bildiri DENDRİMERİK YAPILARIN NANOPARTİKÜLLER İLE MAGNETİK ÖZELLİK KAZANDIRILMASI VE ÇEŞİTLİ SU ÖRNEKLERİNDE AĞIR METAL TAYİNİ Özge YILMAZ*, Prof. Dr. İkbal KOYUNCU** *Yıldız Teknik Üniversitesi, ozgee_du@hotmail.com ** Yıldız Teknik Üniversitesi, Analitik Kimya Bölümü, ikbalkoyuncu15@gmail.com Özet: Son zamanlarda metal adsorpsiyon çalışmaları yönünde araştırmalar fazlalaşmakta ve bu sebeple farklı fonksiyonel gruplara sahip adsorban çeşitleri literatürde kendine yer bulmaktadır. Bu çalışmada, demir nanoparçacıkları kapsüllenmiş, fosfonat ester modifiye edilmiş Jeffamin özlü PAMAM G2 (POEt-Jeff-MNP), bir dağıtıcı katı faz ekstraksiyon (DSPE) sorbent olarak kullanıldı bu sorbenti üretmek için kullanılan metakril, amin, ve fosfonat gruplarına sahip çok işlevli PAMAM G2'nin (Poliamidoamin) sentezi yapıldı. POEt-Jeff-MNP, 1H-NMR, 31P-NMR ve FT-IR teknikleri kullanılarak karakterize edildi. Yeni katı fazlı adsorban, alevli atomik absorpsiyon spektrometrisi (FAAS) kullanılarak ultra eser seviyelerde kobalt (II) ve kromu (III)musluk sularından. analiz etmek için kullanıldı. Adsorpsiyon çalışmalarında birçok optimizasyonlar gerçekleştirildi pH, asit türü, asit miktarı, Adsorpsiyon çalışması, pH optimizasyonu başta olmak üzere optimum parametrelerin belirlenmesi ve devamında Langmuir, Freundlich ve Temkin izoterm modellerine uygulanmasıyla ortaya kondu. Çok işlevli manyetik nanopartikül adsorbanlarının metal iyonları uzaklaştırma yüzdeleri ve adsorpsiyon kapasiteleri, atomik absorpsiyon spektroskopisi kullanılarak hesaplandı. Yüksek metal şelatlı etilendiamin çekirdekli Poliamidoamin (PAMAM-G2), fosfonat gruplarına sahip çok işlevli PAMAM G2'nin (Poliamidoamin) (POEt-Jeff ) sentezi yapıldı daha sonra manyetik nanopartiküller oluşturmak üzere demir ile kapsüllendi ve katı faz olarak kullanıldı. Alevli atomik absorpsiyon spektrometrisi (FAAS) ile ultra eser seviyelerde tayin için musluk suyu ekstraktından cobalt, kromun ön konsantre edilmesi için dağıtıcı-katı faz ekstraksiyon (D-SPE) adsorbanı sentezlendi. PAMAM G2 (POEt-Jeff-MNP), nanoparçacığı literatürdeki benzer çalışmalara kıyasla farklı bir yöntemle sentezlendi ve 1H-NMR, 13C-NMR, FTIR ile karakterize edildi. POEt-MNP-DSPE-FAAS tekniği, Cr (III) ve Co (II) için sırasıyla 1,9 µgL-1 ve 0,8 µgL1 tespit sınırı ile 5,0-1000 ve 2,5-500 µgL-1 doğrusal çalışma aralığına sahipti. POEt-MNPDSPE yöntemi, FAAS'ın Co (II) ve Cr (III) için hassasiyetini sırasıyla 110 ve 204 kat artırdı. Dendrimerik yapı ile demir nanoparçacıklarının sinerjistik etkisinin de adsorpsiyon etkinliğini arttırdığı gözlenmiştir. Bu teknik kullanılarak gerçek musluk suyu numunelerinde %97,5-98,3 206 geri kazanım oranları elde edilmektedir. Ek olarak, POEt-MNP-DSPE-FAAS tekniği, kabul edilebilir RSD değerlerine ulaşarak tekrarlanabilirliği kanıtlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fosfonat ester, Jeffamine çekirdekli PAMAM G2 dendrimer, demir manyetik nanoparçacık, alevli atomik absorpsiyon spektroskopisi, metal adsorpsiyonu.