Dijital Değişim ve Sinema


Yanat Bağcı Y.

6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Dönüşüm Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 02 May 2019 - 03 May 2020, pp.133

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.133
  • Yıldız Technical University Affiliated: No

Abstract

Var olduğu ilk günlerde sadece teknolojik bir buluş olarak görülen sinema, yıllar içinde hem kendi dilini oluşturması hem de hikâye anlatımındaki etkinliği sebebiyle bir sanat dalı olarak kabul edilse de teknoloji ile organik bağı hiçbir zaman sona ermedi. Film yapım teknolojisinde oluşan her yenilik sinemanın yapım süreçlerini, biçimini ve dilini etkiledi. Senaryodan kurguya filmin tüm yapım araçları teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişti, evrimleşti. Dijital teknolojinin hayatımıza girmesiyle sinema da bu hızlı ve büyük bir değişimden nasibini aldı. Oyuncu yönetiminden dekora, senaryo yazım tekniklerinden müzik üretimine kadar her şey dijital dünyaya ayak uydurmak zorunda kaldı. Bu süreç sinemanın özellikle sanat yönünü zayıflattığı ve anlatım diline zarar verdiği gerekçesiyle eleştirildi. Dijitalleşmeye karşı çıkan ve direnen yönetmenler olduğu kadar bu değişimin tüm imkânlarından yararlanıp tüm anlatım dilini bu değişimin imkânları sayesinde oluşturan yönetmenler de oldu. 

Özellikle animasyon teknolojisinin ilerlemesi, animasyon ve gerçek çekim görüntülerinin bir arada kullanılmaya başlaması sinemanın artık geri dönülmez bir değişim sürecine de girmesine neden oldu. Çünkü artık sınırlar kalmış, uygulama sorunları, bütçe imkânsızlıkları bitmiş, hayal edilebilen her şey filme aktarılabilir hale gelmişti. 

Günümüzde sinema dilinin olağan bir parçası olarak kabul edilen dijital elementler, dijitalleşmeye en karşı olduğunu söyleyen ve klasik film dilini kullanan yönetmenlerin filmlerinde bile renk düzeltme, dijital kameralarla kayıt gibi bazı şekillerde karşımıza çıkıyor. Bugün artık sinema filmi dendiğinde dijitalleşmemiş bir film düşünmek neredeyse imkânsızken bu sürecin sinemaya