Tarihsel Süreç İçinde Tarihi Yarımada Göçleri ve Etkileri


Dikçınar Sel B., Yazgan A.

mimar.ist, no.71, pp.65-73, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: mimar.ist
  • Journal Indexes: Design & Applied Arts Index
  • Page Numbers: pp.65-73
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE TARİHİ YARIMADA GÖÇLERİ VE ETKİLERİ…

 

 

Tarihi Yarımada, tarih boyunca farklı kültürlerin bir arada var olduğu bir yerleşme olmuştur. Bölgenin özgün ve eşsiz kültürel mirası, sadece mekânsal ve fiziksel özellikler değil aynı zamanda sahip olduğu kültürel çeşitliliğidir. Bu mirası biçimlendiren farklı toplum ve toplulukların Tarihi Yarımada’daki varlığı ise isteğe bağlı ve/veya zorunlu göçler özellikle de iskân politikaları ile gerçekleşmiştir.

 

Fetih sonrası Anadolu’dan getirilen Ermeni, Yahudi ve Müslüman gruplar Tarihi Yarımada’da yerleştirildikleri mahallelerde uzun yıllar yan yana varlıklarını sürdürmüşlerdir. Sonrasında ise, Osmanlı İmparatorluğu’nun küçülme ve yıkılma süreci, Türkiye Cumhuriyet’inin kurulması, sanayileşme süreci hep bölgenin demografik yapısını etkileyen göçlere neden olmuştur.

 

Günümüzde ise Tarihi Yarımada, Ülkemizin maruz kaldığı sınır ötesi sorunlu göçün en çok etkilediği alanlardan biri durumundadır. Bu bağlamda demografik yapı yine değişime uğramaktadır.

 

Makalede, farklı dönemlerde önemli göçlere maruz kalan Tarihi Yarımada kültür, kimlik ve mekân ilişkisi bağlamında irdelenmektedir.