RECOMMENDATIONS FOR SETTLEMENT IN DIFFERENT PHYSICAL ENVIRONMENTS AGAINST CLIMATE CHANGE: EXAMINATION OF THE PHYSICAL STRUCTURE AND FORM FEATURES OF FUTURISTIC UNDERGROUND SETTLEMENTS


Oğuzhan A., Hamamcıoğlu C. C.

BCCS2022 (Bio)Climate Change Symposium 2022, Erzurum, Turkey, 24 March 2022, pp.13-25

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.13-25
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Etkileri her geçen gün daha fazla hissedilen küresel iklim değişimiyle beraber meydana gelen küreselden yerele farklı ölçeklerde yaşanan çevresel problemler Dünya’daki kentlerin yaşam koşullarının olumsuz yönde etkilenmesine neden olmaktadır. İklim değişiminin günümüz kentlerinin karşı karşıya kalma ihtimali yüksek olan bu radikal etkilerine karşı, fizik mekân tasarımcıları farklı çevresel koşullarda gelecekçi yerleşme tasarımları geliştirmeye çalışmaktadırlar. Bu çalışmada insanların farklı çevresel koşullardan yeraltında yaşamlarını devam ettirebilecekleri şekilde tasarlanan yerleşmelerin incelenmesi konu alınmıştır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, iklim değişiminde yaşanan ya da yaşanmakta olan etkilerinin toplumların yaşamlarını sürdürebilmeleri için, normal şartlar altında yaşanamaz ya da yaşanması güç olarak kabul gören yeraltı gibi ortamlara yönelik geliştirilen gelecekçi yerleşme fikirlerinden örnekler verilerek mekânsal ve yapısal özelliklerinin değerlendirilmesidir. Bu çalışmada ise yeraltı için tasarlanan gelecekçi yerleşmeler, kendilerini meydana getiren altyapı özellikleri, ulaşım, barınma, rekreasyon gibi yerleşmelerin biçimlerini etkileyen işlevlerin tasarımlarda nasıl ele alındığı mukayese edilerek irdelenecektir.