Tüp Hidroşekillendirmede Yükleme Profillerinin Bulanık Mantık Kontrol Algoritması ile Belirlenmesi


Yapan Y. F., Türköz M., Dilmeç M., Halkacı H. S.

19. Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi, Nevşehir, Turkey, 31 August - 03 September 2022, pp.704-719

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.704-719
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, the pressure and axial feeding loading profiles required for the production of the automobile suspension bushings inner tube part, which is problematic to be produced by the forging method, were obtained with the Fuzzy Logic Control Algorithm (FLCA) together with the FEA by the Tube Hydroforming (TH) process. FEA and FLCA of the TH were created to produce bushing part with 3 mm thick St 37 material pipe. As a damage criterion; three input variables were used: % thinning, die filling ratio and % wrinkling height. The output variable is determined as the amount of pressure increase. The loading profiles obtained by FLCA and the profile obtained by trial and error were compared. The advantages of the curve obtained with FLCA and its effect on the part quality were presented. 

Bu çalışmada, dövme yöntemiyle üretilmesi problemli olan otomobil salıncak bağlantı parçasının Tüp Hidroşekillendirme (THŞ) prosesiyle üretilmesi için gerekli basınç ve eksenel besleme yükleme profilleri, sonlu elemanlar analiziyle birlikte Bulanık Mantık Kontrol Algoritması (BMKA) ile elde edilmiştir. 3 mm kalınlıklı St 37 malzeme borudan salıncak parçası üretilecek şekilde THŞ sonlu elemanlar modeli ve bulanık mantık kontrol algoritması oluşturulmuştur. Hasar kriteri olarak; yüzde incelme, kalıp dolum oranı ve yüzde buruşma yüksekliği olmak üzere üç adet giriş değişkeni kullanılmıştır. Çıkış değişkeni basınç artış miktarı olarak belirlenmiştir. BMKA ile elde edilen yükleme profili ile deneme-yanılmayla elde edilen profil karşılaştırılmıştır. BMKA ile elde edilen eğrinin avantajları ve parça kalitesine etkisi ortaya konulmuştur.