İnvers Süspansiyon Polimerizasyonu Tekniği ile Elde Edilen Akrilik Asit Esaslı Süper Absorban Polimerlerin Bitki ve Toprak Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi


İSMAİL O. , Küçük İ. , Kuyulu A.

XIII. Ulusal Kimya Kongresi, 31 Ağustos-4 Eylül, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, SAMSUN, 01 Eylül 1999

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri