Farklı Öz-Anlayış Düzeylerine Sahip Üniversite Öğrencilerinin Yaşamda Anlam ve Ruminasyon Düzeylerinin Karşılaştırılması.