Flux loss and mechanisms in ultrafiltratıon membrane treatment of bilge water


SEKMAN E., BİLGİLİ M. S. , KARPUZCU M.

Imternational conference on sustainable development, 12 - 15 Kasım 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri