Ürün Yerleştirmede Sahne Farkındalığı: Toy Story 3 Filmi Üzerine Bir Araştırma


Sarıyer N., Ayar Şentürk H.

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.2, pp.105-121, 2013 (Peer-Reviewed Journal)