Bazı hayvan yemlerinden izole edilen funguslar ve bunların ürettiği toksinlerin biyolojik ölçüm metodu ile -saptanması


Sagıroglu G., Yildiz S., BALIK D.

XII Ulusal Biyoloji Kongresi, 01 Temmuz 1994