Yapıların Rehabilitasyonu İçin Optimal Sönümleyici Davranışı


Boduroğlu H., GÜNEY D.

Advances in Civil Engineering (ACE), 6th International Conference, 01 October 2004

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text