Hiperspektral Görüntülerin Yerel Ortak değişinti Matrisleri Kullanılarak Bölütlenmesi


BİLGİN G. , USLU E.

IEEE 20. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı (SIU 2012), Muğla, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2012