Ergenlerin Sosyal Medya Bağımlılığı Düzeylerinin Benlik Saygısına Göre İncelenmesi


Creative Commons License

Yüksel Şahin F., Öztoprak Ö.

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi (Index Copernicus InternationaL-MLA), vol.4, pp.363-377, 2019 (Peer-Reviewed Journal)