İçme Suyu Havzalarındaki Ekosistem Öğelerinin Koruma Kuşakları Belirlenmesinde Önemi


Var M.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi, vol.20, no.1, pp.155-170, 2024 (Scopus)