Üniversite Kampüslerinde Sürdürülebilir Otopark Planlaması ve Yönetimi İçin Bir Kavramsal Çerçeve


Creative Commons License

Akyüz M. H., Yardım M. S.

IMSEC2016- 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.1267-1276

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1267-1276
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Üniversite kampüsleri, yapısı gereği büyük miktarlarda seyahat üreten merkezlerdir. Toplu taşıma altyapısı yetersiz olan ve/veya yeteri düzeyde ulaştırma talep yönetimi yapılmayan bu gibi alanlarda, otomobil öncelikli ulaşım ön plana çıkmaktadır. Bu durumun bir sonucu olan otopark problemleri ise, ancak planlı ve sürdürülebilir yaklaşımlarla çözüme kavuşturulabilmektedir. Bu çalışma kapsamında, genel olarak otopark problemi ele alınmış, özel de ise kampüs parkı problemlerine değinilerek literatüre dayalı olarak çözüm önerileri bir araya getirilmiştir. Üniversite kampüslerinde karşılaşılan otopark problemlerinin bir sistematik çerçeve dahilinde ele alınması gerekliliğine binaen, otopark planlaması ve yönetim için bir kavramsal çerçeve sunulmuştur.

 Anahtar Kelimeler: Üniversite kampüsü, ulaşım talep yönetimi, otopark problemleri, otopark planlaması, kampüs parkı.