English Language Textbooks: Perceptions of Students at Public Schools in Turkey


Creative Commons License

BAVLI B.

International Symposium on Textbooks, İstanbul, Turkey, 12 April 2018, pp.26

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.26
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

As a foreign language, English is an obligatory course in public and private schools from the second grade of primary schools to higher education in Turkey. Especially in primary education, English is the one of the most preferred courses among elective courses. Even though, English language teachers use some other instructional materials such as authentic materials, teacher developed materials, smart boards, computers etc., it is evident that English language textbooks are the main instructional materials mostly adopted by English Language Teachers. Teachers not only employ textbooks for teaching but also for practice. However, English textbooks compatible with smart boards increased the significance of textbooks as an instructional material.  Supply of English textbooks as an instructional material varies among countries. While some of the countries supply textbooks from popular foreign publishers, some other countries such as Turkey, supply English textbooks from local publishers or prepare with its own means. In Turkey, Ministry of National Education (MoNE) is the authority responsible for the preparation, review, publication and dissemination of the English textbooks. All around Turkey, English Language Teachers teaching at public schools, from pre-primary to high schools, employ textbooks provided by MoNE. Textbooks are provided free of charge to teachers and students and it is obligatory to use textbooks distributed by MoNE.  

  

This study aims to explore perceptions of public upper-secondary school students about English language textbooks provided by MoNE in Education period of 2016-2017. The qualitative design based on phenomenological method was employed to conduct study. The data was obtained through in-depth interviews and focus group interviews with students. Qualitative content analyses method was employed to analyze obtained data. The results acquired in this study revealed that textbooks don’t contain detailed, up to date and motivating content. In addition to that, textbooks contents are not supported with enough visuals supporting learning. It is also obtained that textbooks are theoretically dominant.

Yabancı dil olarak İngilizce Türkiye'de kamu ve özel okullarda ilkokul ikinci sınıftan yükseköğretime zorunlu bir derstir. Özellikle temel eğitimde, seçmeli dersler arasında en çok tercih edilen derslerden biri İngilizcedir. İngilizce öğretmenleri otantik materyaller, öğretmenlerin geliştirdiği materyaller, akıllı tahtalar, bilgisayarlar vb. gibi diğer öğretim materyallerini kullanmasına rağmen, İngilizce ders kitaplarının İngilizce Öğretmenleri tarafından çoğunlukla benimsenen temel eğitim materyalleri olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, akıllı tahtalarla uyumlu İngilizce ders kitapları, öğretim materyali olarak ders kitaplarının önemini arttırmıştır. İngilizce ders kitaplarının bir öğretim materyali olarak tedarik edilmesi ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Bazı ülkeler popüler yabancı yayıncılardan ders kitaplarını temin ederken, Türkiye gibi bazı ülkeler, yerel yayınevlerinden İngilizce ders kitapları temin etmekte ya da kendi imkânları ile hazırlamaktadır. Türkiye'de, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İngilizce ders kitaplarının hazırlanması, gözden geçirilmesi, yayınlanması ve dağıtımında sorumlu kuruluştur. Türkiye'nin her yerinde, okul öncesi eğitimden liselere kadar devlet okullarında görev yapan İngilizce öğretmenleri, MEB tarafından sağlanan ders kitaplarını kullanmaktadır. MEB tarafından dağıtılan ders kitapları öğretmenlere ve öğrencilere ücretsiz olarak verilmekte, öğretmen ve öğrenciler tarafından zorunlu olarak kullanılmaktadır.   

 

Bu çalışma, 2016-2017 Eğitim öğretim yılında devlet liselerindeki öğrencilerinin MEB tarafından sağlanan İngilizce ders kitaplarına ilişkin algılarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada nitel araştırma deseni, fenomenoloji yöntemi kullanılmıştır. Veriler, öğrencilerle yapılan derinlemesine görüşmeler ve odak grup görüşmeleriyle elde edilmiştir. Verilerin analizinde nitel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, ders kitaplarının ayrıntılı, güncel ve motive edici içeriğe sahip olmadığını ortaya çıkarmıştır. Buna ek olarak, ders kitapları içeriğinin öğrenmeyi destekleyen yeterli görselle desteklenmediği görülmektedir. Ayrıca, ders kitaplarının teorik olarak baskın olduğu görülmüştür.