Modifiye Edilmiş Bentonit ile Boyar Madde Uzaklaştırma Koşullarının İncelenmesi


Aydoğan F., KOCAOBA S.

V. Ulusal Analitik Kimya Kongresi