A PERSON WHO ACHIVES AROUSING FEELING IN SOMEONE HAS GOT SUPERIOR ARTIST SOUL


Creative Commons License

Işık M.

Asos Journal, the Journal of Academic Social Sciences, vol.58, no.58, pp.134-142, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Art is to articulate concepts that are impossible to understand and understanding by ordinary people through art. The distinction between the artist and the artificer is obvious in this point of view. Like the philosopher, the artist produces vision and ideas from the broad view angle to the world, and he is innovative. The artisan moves from known molds already made, putting out products. It would not be a problem for your technologist to discover the new. The artist is sure of himself in his meticulous workmanship by staying in certain patterns. Because he has gone through the traces of his master painter, he puts forth close productions. But that does not give her the reputation she expects. The melody of the music artist with the original person, the color-form-content forms in the picture of the painter, the soul of the contemporary art viewer or listener in the poet's poetry tremble, delights, frightens. These emotions are not emotional to awaken by real phenomena other than art, although they show similar qualities, but in quantitative terms they appear to be weaker in the form of real emotions, but the effects of human inner world are so shocking and lasting. The artist does not produce works by imitating the thunder, but the artist who is able to express the emotions created by his impression from the thunderstorm has a high degree of genius. Expressing the emotions of the work takes place with the consensus of the common stakeholders, but the language used in expressing art emotion is dominant in daily life and appealing to the inner world through the senses.

Sanat sıradan kişiler tarafından anlaması ve anlamlandırması imkânsız olan kavramları sanat aracılığıyla dile getirmektir. Sanatçı ile zanaatçının ayrımı bu notada belirginlik kazanır. Sanatçı filozof gibi dünyaya geniş pencereden bakar ve fikirler üretir, yenilikçidir. Zanaatçı daha önceden yapılmış olan, bilinen kalıplardan hareket eder, ortaya ürünler koyar. Zanaatçının yeniyi keşfetme gibi bir derdi olmaz. Zanaatçı belli kalıplarda kalarak ürettiğinden titiz bir işçilikte kendinden emin olur. Çünkü usta ressamın izinden gittiği için ona yakın üretimler ortaya koyar. Ancak bu ona beklediği şöhreti sağlamaz. Özgün kişiliğe sahip müzik sanatçısının yaptığı müziğin melodileri, ressamın resmindeki renk-biçim-içerik formları, şairin şiirlerindeki mısralar sanat izleyicisi ya da dinleyicisinin ruhunu titretir, sevindirir, korkutur. Bu duygular, sanat dışında real olguların uyandıracağı duygular değildir, onlar nitelik bakımından benzerlik gösterseler de nicelik bakımında real duyguların yansıması şeklinde daha zayıf görünseler de, insanın iç dünyasındaki etkileri sarsıcı bir o kadar da etkileyici ve kalıcıdır. Sanatçı gök gürültüsünü taklit ederek eser üretmiş olmaz ancak gök gürültüsünden edindiği izlenimin yarattığı duyguları eserinde dile getirmeyi başarabilen sanatçı yüksek bir dehaya sahiptir. Eserindeki duyguları dile getirmek dilin ortak paydaşlarının uzlaşısıyla oluşur, ancak sanat duygu ifade etmesi açısından kullandığı dil günlük dilden başkadır, duyular aracılığı ile iç dünyaya hitap eder.