Türk Populasyonunda Ankilozan Spondilit için İnterlökin 23 Reseptör Polimorfizminin Genotiplenmesi ve Analizi


AKBULUT E., ERDEMİR A. , Özgen M., BASKIN Y., Yalçın Güleç F., TURGUT-BALIK D.

4. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Afyon, Turkey, 21 August 2015, pp.101

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Afyon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.101