Sığ Küresel Kabukların Doğrusal Olmayan Analizi


Creative Commons License

Altekin M. , Gökdağ S.

XX. Ulusal Mekanik Kongresi, Bursa, Turkey, 5 - 09 September 2017, pp.397-404

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.397-404
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Geometrically nonlinear bending of circular shallow spherical shells is investigated numerically. Transverse shear deformation is considered in the study. Material of the shell is assumed homogeneous and isotropic. Clamped or simply supported shells are examined. The thickness of the shell is uniform. The influences of the conical angel, the thickness of the shell, and the parameter of loading zone on the deflection and on the stress resultants are studied. The analysis is made by means of the finite difference method. Newton-Raphson method is employed in the solution of the nonlinear algebraic equations.

Bu çalışmada dairesel sığ küresel kabukların geometrik doğrusal olmayan eğilme analizi sayısal olarak yapılmaktadır. Enine kayma şekil değiştirmesinin göz önüne alındığı çalışmada kabuk malzemesinin homojen ve izotrop olduğu kabul edilmektedir. Ankastre veya basit mesnetli olmak üzere iki mesnetlenme hali araştırılmaktadır. Kabuk kalınlığı sabittir. Dönel simetrik düzgün yayılı dış basınç altında konik açısının, kabuk kalınlığının ve yükleme bölgesi parametresinin çökme ve kesit tesirleri üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Analiz sonlu farklar yöntemiyle yapılmaktadır. Doğrusal olmayan cebirsel denklemlerin çözümünde Newton-Raphson yöntemi kullanılmaktadır.