Sanatın Dijital Çağda Yeniden Tanımlanması: Yapay Zeka Perspektifinden Bir İnceleme


Gülpınar Ş., Boyraz B.

Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.2, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Artificial intelligence technologies are expanding the definition and scope of art by enabling artists and creative professionals to develop their works in new and unexpected ways. AI-supported art pieces demonstrate how technology and creativity can come together to create new forms of art and modes of expression, thereby emphasizing AI's significant role in shaping the future of art. In this context, the study meticulously evaluates how artificial intelligence has transformed art production and the effects of this transformation on the concepts of artistic expression, creativity, and originality. The study aims to offer an understanding of how artificial intelligence can revolutionize the field of art and the implications of this advancement through a comprehensive literature review, analysis of pioneering works, and examination of artworks created with artificial intelligence.

Yapay zekâ teknolojileri, sanatçılara ve yaratıcı profesyonellere eserlerini yeni ve beklenmedik yollarla geliştirme imkanı tanıyarak sanatın tanımını ve kapsamını genişletmektedir. Yapay zekâ destekli sanat eserleri, teknoloji ve yaratıcılığın bir arada nasıl yeni sanat formları ve ifade biçimleri oluşturabileceğini göstermekte, böylece Yapay zekânın sanatın geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynadığını vurgulamaktadır. Bu bağlamda çalışma yapay zekânın sanat üretiminde nasıl bir dönüşüm yarattığını ve bu dönüşümün sanatsal ifade, yaratıcılık ve orijinallik kavramlarına etkilerini detaylı bir şekilde değerlendirmektedir. Çalışma, kapsamlı bir literatür taraması, öncü çalışmaların analizi ve yapay zekâ ile üretilen sanat eserlerinin incelenmesi ile yapay zekânın sanat alanında nasıl devrim yaratabileceği ve bu ilerlemenin etkileri hakkında bir anlayış sunmayı hedeflemektedir.