Özel okullarda çalışan öğretim teknologlarının eğitim özgeçmişlerinin ve görevlerinin öğretim teknolojileri alanı ile örtüşmesi üzerine bir analiz


Çınar Y., Orhan Ş. F.

YILDIZ Journal of Educational Research,, vol.4, no.2, pp.83-122, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: YILDIZ Journal of Educational Research,
  • Page Numbers: pp.83-122
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bilgi ve İletişim Teknolojisi araçlarının öğrenme ve öğretme ortamına entegre edilmesine yönelik faaliyetleri yürütmek üzere 1980‟li yıllardan itibaren Türkiye‟deki resmi okullarda çeşitli unvanlar altında öğretim teknologları MEB tarafından istihdam edilmektedir. Türkiye‟deki özel okullar ise resmi okullardan farklı olarak bu kişileri kendi bünyelerinde istihdam etmektedir. Bu araştırmanın amacı, özel okullarda öğretim teknologu olarak istihdam edilen uzmanların eğitim özgeçmişlerinin ve mesleki deneyimlerinin öğretim teknolojileri alanı ile ilgili olup olmadığı; üstlendikleri görevlerin neler olduğu ve görevlerinin eğitim aldıkları alan ile paralellik gösterip göstermediğinin belirlenmesidir. Araştırmada, İstanbul‟da özel okullarda çalışan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 40 farklı öğretim teknoloğundan tamamlayıcı karma yöntem ile veri toplanmıştır. Elde edilen sonuçlar katılımcıların %77,5‟inin BÖTE/Eğitim Teknolojileri alanından bir lisans veya yüksek lisans bölümünden mezun olduğunu, yaptıkları görevlerle paralel unvanlar taşıdıklarını göstermektedir. Ayrıca katılımcıların çoğunlukla teknoloji entegrasyonuna yönelik planlama ve öğretmen eğitimleri gibi görevler yaptığı, teknik işlerin ise daha azı tarafından yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır