Devlet ve Özel Okul Öğretmenlerinin Duygusal Emek ve Algılanan Örgütsel Destek Düzeylerinin Karşılaştırılması


Creative Commons License

Kaçamak N., Kocabaş İ.

Yıldız Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.58-84, 2019 (Peer-Reviewed Journal)