Bağımsız Devletler Topluluğu İçinde Türk Cumhuriyetleri


Eren K.

Muğla Üniversitesi İİBF Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.43-73, 2012 (Peer-Reviewed Journal)