İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Eğitim ve Araştırma Ormanının Rekreasyonel Potansiyelinin Saptanması


Creative Commons License

Ayaşlıgil Erbesler T.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. Journal of Faculty of Forestry Istanbul University -(JFFIU), vol.47, no.2, pp.175-200, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Kent yakını doğala yakın açık peyzaj mekanları mümkün olduğunca korunmalı ve kent çevre düzeni planlarına dahil edilerek, diğer açık mekanlarla birlikte bir yeşil alan sistemi oluşturulmalıdır. Orman peyzajının korunması, bakımı ve onarımı rekreasyon odak merkezlerinin iyi bir şekilde planlanmasına bağlıdır. Belgrad Ormanı'nın bir uzatısı olan İ.Ü. Orman Fakültesi Eğitim ve Araştırma Ormanı, kent yeşil alan sistemi içinde rekreasyon bölgesi olarak ele alınmıştır. Alanın rekreasyon potansiyelinin saptanmasına temeloluşturacak olan bulgular elde edilerek peyzaj çerçeve planı hazırlanmıştır. Peyzaj planlama ilkeleri beş grubta toplanmıştır. Bunlar; arazi kullanım ilkeleri, doğal k.aynak kullanım ilkeleri, ulaşım ve yapılaşma ilkeleri ile gelişime uygun rekreasyonel yararlanma odakları ve koruma ilkeleridir.